Kiliseler

Karankemer Kilisesi

kapadokya genel görünüm

Kapadokya kilise cennetidir adeta. Kapadokya’da bulunan Karankemer Kilisesi’nin etrafındaki kaya mekanlarla beraber bir manastırı teşkil eder. Karankemer Kilisesi’nin tarihi yaklaşık 6-7. yüzyıla kadar dayanır.

Devam »

Vasil Kilisesi

Aziz Vasilios Kilisesi church (1)

Adını Vasilious’tan alır. Ana girişten itibaren içinde apsis’e doğru iki tarafta sütunlar vardır. Güvercinlik Vadisi’nde bulunan en büyük kiliselerden birisidir. Tarihi yaklaşık 5-6. yüzyıllara dayanır.

Devam »

Derebağ Kilisesi

derebağ

Uçhisar’ın Tekelli Mahallesi’nde bulunan kilisenin 5. – 6. Yüzyıllar arasında yapıldığı tahmin edilmektedir. Manastır kilisesi şeklinde yapılan kilise yerleşim merkezinin içinde kalmasından dolayı büyük oranda özelliğini kaybetmiş durumdadır. Dışarıdan bakıldığında erozyona uğraşmış bir haldedir. Uzun yıllar yağmur ve rüzgardan etkilenmiş olmasına rağmen girişinde hala küçük freskler mevcuttur. Kilisenin ilk odasına girildiğinde (nef) ölçünün nasıl değiştiği görülür. Duvarları isten kararmışsa da ...

Devam »

Azize Catherine Şapeli

Azize Catherine Şapeli Saint Catherine Chapel (4)

Şapel, Çarıklı Kilise ve Karanlık Kilise’nin arasında yer almaktadır. Şapelin hem narteksi, hem de naosu serbest haç planıyla yapılmıştır. Merkezinde kubbe bulunur. Haç kolları beşik tonozlu, apsis templonludur. Narteksin zemininde dokuz adet mezar ve duvarlarında da iki adet nişli mezar bulunmaktadır. Şapelde figürler sadece naos kısmında görülmektedir. Burada pandantiflerin kabartma geometrik şekillerle süslendiği göze çarpmaktadır. Anna adındaki bir bağışçının yaptırmış ...

Devam »

Çarıklı Kilise

Çarıklı Kilise Sandals Church (7)

Kilisede iki sütun vardır. Diğer sütunlar duvar köşelerine payeler şeklinde yapılmıştır. Kilise çapraz tonozlu, üç adet apsisi bulunan dört kubbeli bir yapıya sahiptir. Hz. İsa’nın hayatını konu alan siklus ve Hz. İbrahim Peygamber’in misafirperverliğini anlatan Tevrat sahnesiyle aziz ve bani tasvirlerinin sahnelerde iyi muhafaza edilmiş olduğu görülmektedir. Kiliseyi, Elmalı ve Karanlık kiliselerinden farklı kılan özelliği; Hz. İsa’nın çarmıha geriliş ve ...

Devam »

Aziz Basil Şapeli

Aziz Basil Şapeli Chapel (7)

Şapel, Göreme’de bulunan Açık Hava Müzesi’nin giriş kısmında bulunmaktadır. Nartekst, sütunlarla birbirinden ayrılmış ve içinde mezar çukurları bulunmaktadır. Dikdörtgen plana sahip olan nef ise üç apsisli ve enine beşik tonozludur. Sol tarafındaki uzun yüzünde bulunan üç apsisin biri büyük, ikisi küçüktür. Şapelin 11. yüzyılda yapıldığı düşünülmektedir.

Devam »

Azize Barbara Şapeli

Azize Barbara Şapeli Saint Barbara Chapel (8)

Haç şeklinde yapılmış olan bu şapel, Elmalı Kilise’nin yer aldığı kaya bloğunun arka kısmında bulunmaktadır ve iki sütuna sahiptir. Kuzeyinde ve güneyinde bulunan haç kolları beşik tonozludur. Merkezinde, doğu haç kolunda ve doğudaki iki köşe mekânında kubbe bulunur. Kilisede bir adet ana apsis ve iki adet de yan apsis bulunmaktadır. Kaya üzerine çizilen motifleri kırmızı boya ile doğrudan çizilmiştir. Gerek ...

Devam »

Elmalı Kilise

Elmalı Kilise Church (7)

Üç apsisi, dört sütunu ve dokuz kubbesi bulunan kilise haç planlı olarak yapılmıştır. Kuzey yönünde kiliseye açılan bir tünel vardır. Ancak asıl giriş güneyinde yer alır. Kilisede bulunan sahneler ise şöyle sıralanabilir: Deesis, vaftiz, başkalaşım, doğum, üç müneccimin tapınması, Kudüs’e giriş, Lazarus’un diriltilmesi, son akşam yemeği ve ihanet, Hz. İsa; Golgota yolunda, çarmıhta, göğe çıkışı, cehenneme inerken, ve hz. İsa’nın ...

Devam »

El Nazar Kilisesi

El Nazar Kilisesi Church (2)

El Nazar vadisinde bulunan kilise, Göreme-Müze yolunun sağında kalan vadide, yolun yaklaşık 800 metre uzaklığında bulunmaktadır. Kilise bir peribacasının içine oyulmuştur. T planlı olarak yapılan kilisenin haç kolları beşik tonozludur. Doğu kolunda mezarlar bulunmaktadır. Haç kollarının birleştiği yerde bulunan merkez mekâna açılan bir ana apsisi vardır. Zeminin tamamının ve apsisin de bir kısmının tahrip olduğu görülmektedir. Sahneler kronolojik olarak birbirlerini ...

Devam »

Tahsildaroğlu Evinin İçinde Bulunan Kilise

göreme kiliseleri

Tekelli mahalle’de yer alır. Kiliseye batı tarafındaki narteksten girilir. Kapının üzerindeki pencere ışık kaynağıdır. Kilisenin şekli gizli bir haç planı olup, kubbesi dört ayak üzerine oturur. Yalın ve dekoratif bir friz kilisenin planını uygular. Pandantiflerin üzerinde küresel üçgenler kubbeyi meydana getirir. Ortasında toprak kırmızısıyla boyanmış yalın bir haç vardır. Sekiz üçgenden oluşan kubbe kırmızı toprak boyasıyla bölünmüştür. (Görsel bu kiliseye ...

Devam »