Göreme

Kadir Durmuş Kilisesi

kadir durmuş kadir kilisesi (12)

Adını, içinde bulunduğu bağın sahibinden alır. Göreme Belediyesi’ne yakın bir yerde bulunan kilise, kesme taşlarla inşa edilmiştir. Kaya kabartma süslemelerin en güzel örnekleri bu kilisede görüşebilir. 7. yüzyılda yapılmıştır. Diğer kiliselerden farkı, ortadaki papaz tahtı iri dörtgen sütunlar, vaftiz yeri ve duvarlara oyulmuş mezarların oluşturduğu yapı kompozisyonudur. Uzun zamandır kullanılmadığı anlaşılmaktadır.

Devam »

Göreme’deki Kiliseler

göreme kiliseleri

Kapadokya’da Hristiyanlık tarihine ışık tutan en önemli eserler, kayalara oyulmuş kiliselerdir. Bölgede iki yüz elliden fazla kilise bulunmakta, her vadide kilise ve manastırlara rastlanmaktadır. Bizler burada, tarih için önemli sayılanlarını bazı özellikleriyle anlatacağız. Kiliselerin en kalabalık olarak bulunduğu alan, üçüncü ve on üçüncü yüzyıllar arasında manastır hayatının yoğun bir şekilde yaşandığı, dini merkez durumundaki Göreme’dir. Göreme Vadisi’nde en güzel örnekleri ...

Devam »

Katpatuka

Güzel atlar ülkesi (1)

Göreme, doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleri ile yüzyıllar boyunca tarih yazarlarının ve seyyahlarının ilgilisini çekmiştir. Kapadokya, Persler döneminde “Katpatukka” adıyla anılmıştır. Katpatukka, iyi at yetiştirilen bölge anlamına gelmiştir. Ancak kelimenin Hatti, Luvit, Hitit ve Asurlu olduğu tartışması hala gündemdedir. Bu yüzden at ve atçılıkla ilgili kaynaklar araştırılmış ve önemli veriler elde edilmiştir. Büyük Devlet zamanında da (M.Ö. 1460-1190), Hititler at ...

Devam »

Göreme Hakkında

Göreme Kapadokya (25)

Nevşehir’e 10 km. kuzeyde Kızılırmak, doğuda Yeşilhisar, güneyde Hasan ve Melendiz Dağları, batıda Aksaray ve kuzeybatıda Kırşehir ile sınırlanan Kapadokya bölgesi Kalkolitik dönemden beri devamlı yerleşim alanı olmuştur. Sırasıyla; Hititler, Asur, Kaloniler, Frig, Tabal, Med, Pars, İskender Sultası, Selevkus, Bizans Selçuk, Karamanlı ve Osmanlı dönemlerinde yerleşim görmüş olan  Nevşehir’in en önemli özelliği; Erciyes Dağı ile Hasan Dağı tüflerinin, rüzgar ve ...

Devam »